เดชชัย รับเบอร์ จำกัด 1400x788 1

#1 Long Service Life Paddy Dehusking Roller

SPORTMAN Paddy-Dehusking Roller

มาตรฐาน 3 1222
Untitled 11
ึะีะัรัรดัีรน 1
Capture33 1
33552236
30.5
15
14
13
12

Compatible Whit,JIS B 9124-1976,japanese rice roller Standard,JIS K 6301-1975,japanese rice roller Standard ansi is : 8427-1977,usa rice roller Standart,approve By Thailanf Industrial standard

3 1
เดชชัย รับเบอร์ จำกัด 1400x788 1

" Experience "

เดชชัย รับเบอร์ จำกัด 1400x788 1

The excellent product came from good people. With our 40 years of production experience, our customers can rest assured of the perfect rubber rice roller from Sportman.

1 1
เดชชัย รับเบอร์ จำกัด 1400x788 1

" Durability "

เดชชัย รับเบอร์ จำกัด 1400x788 1

Many customers have approved us for the most extended service life of the dehusking roller. SportMan roller is superior compared to others in the worldwide market. Every customer enjoys the benefit of a long-lasting rubber rice roller from SportMan.

2 1
เดชชัย รับเบอร์ จำกัด 1400x788 1

" Reliability "

เดชชัย รับเบอร์ จำกัด 1400x788 1

Our rubber rice roller approved by Thailand industrial Standard since 1989.  Our Thai industrial Standard number 633-1988 is compatible with Japanese rice roller standard and American Standard Institute.

ดเกดเกเ
333 1
DSC06544 1 1070x800 1
ึะีะัรัรดัีรน 1
#ลูกยางสีข้าวไทย #SPORTMAN #ลูกยางกระเทาะข้าวเปลือกโรงสีข้าว #rubberriceroller #RubberRoller #RiceRubberRoller #10InchIronCoreRiceMillRubberRolls #10InchaluminumCoreRiceMill #Rubber #ricerubberrolleriron10inch #ricerubberrolleriron9inch #ricerubberroller #dehuskingroller
detchai rubber 1211x800 1
Tansi 3
เดชชัย รับเบอร์ จำกัด 1400x788 1

Tensile properties show how good elastic our compounds are.

We make sure that every compound gives us the best elastic properties. So, this will help our product give the best performance.

Tansi AR 1
เดชชัย รับเบอร์ จำกัด 1400x788 1

Rolling abrasiontest is also crucial for abrasion properties.

We make sure that every compound gives us the best elastic properties. So, this will help our product give the best performance.

Tansi AR f 1
เดชชัย รับเบอร์ จำกัด 1400x788 1

The compound of Sportman rubber roller is the key factor of the quality

We make sure that every compound gives us the best elastic properties. So, this will help our product give the best performance.

ดเกดเกเ
DSC02334 1
DSC02034 3
FGHFGHFGH
33545
GTYUGUGY 1

Professional Skil​l

The excellent product came from good people. With our 40 years of production experience, our customers can rest assured of the perfect rubber rice roller from Sportman. 

Our Standards

เเบบเเผ่นผับ3333 1400x423 1

Detchai rubber co., Ltd is a manufacturer of the paddy husking rubber roller. We are specialists in producing paddy dehusking for more than 40 years. Started with the Thai government want us to make rubber ricer rollers that can replace imported rubber rice rollers, so the government give us BOI. Also to set the rubber rice roller standard we have to make our product to meet Thailand’s industrial standard, which is compatible with Japanese and American rice roller standards. (TIS.633-1988) So, we are the only manufacturer in Thailand that has Thailand’s industrial standard. 

 

Picture of Actual Use

ดเกดเดกเกดเ
332125520
่ราส่ส 1
72120
หกดหดอ
กดเกเฟ
ดเ้ดเ้ดเ้ด
หหกดกหดหดด

TIMELY TRANSPORTATION

gdhdsfthfg
dfsgfdgdfgdfg
rcfgdfgdf

Picture of Actual Use

หกดกหดกหด 1
กหเเดดเ้กดเพกเด
หกดฟหกดฟหกด 1
ดเ้กเ้กดเกดเดกเ
ดเ้กเ้ดเ้ดฟ
กหดกหดหกดเหเ้ิ
ดเกเกดเกดฟ
เ้่เ้่เ้่กพเ
ดกเกดเดกเกดเ
กดเกดเกดดฟกด
หกดหกดหกด
กดเกดเดกเแดิแด

ไฟล์:YouTube full-color icon (2017).svg Watch our video

We intend to collect videos to educate rice rubber roller, various movements. and the delivery atmosphere of rice milled rubber balls

our admin

We have experienced admins. who is ready to give advice to the rice milling rubber balls with customers 

ADMIN Num​

Hello, Admin Nam. Happy to give advice on rice rubber roller to all customers. and ready to answer questions about customers

ADMIN Wan

Hello, Admin Wan. Happy to give advice on rice rubber roller to all customers. and ready to answer questions about customer

ADMIN su

Hello, Admin Su Happy to give advice on rice rubber roller to all customers. and ready to answer questions about customers

 
Dechai Rubber Company Limited
200 Moo 3, Phaholyothin Road, Nong Krot Subdistrict, Mueang District, Nakhon Sawan Province 60240
 

telephone 26 Call : 095-870201-3  email 2 Email : dcrsportman@gmail.com

 

taxpayer identification number : 0605539000140

BT line 1

Detchai rubber co., Ltd is a manufacturer of the paddy husking rubber roller. We are specialists in producing paddy dehusking for more than 40 years.

Started with the Thai government want us to make rubber ricer rollers that can replace imported rubber rice rollers, so the government give us BOI. Also to set the rubber rice roller standard we have to make our product to meet Thailand’s industrial standard, which is compatible with Japanese and American rice roller standards. (TIS.633-1988) So, we are the only manufacturer in Thailand that has Thailand’s industrial standard. 

Sportman rubber rice roller is the number 1 in the Thai market. This is because of the durability performance and economy. We have a capacity of 1000 units/day. 

We also export to many Asian and Latin countries. Such as Malaysia, Philippines, Myanmar, Bangladesh, Ecuador, and Korea. All customers keep repeating their orders. 

 

You can be sure that you will get only the best performance product from Detchai rubber.

Our production team is well-educated in their work.

We focus on the best in every working process.

Every compound and production process.

 

Besides, we have more than 40 years of production experience. These make us professional in polymer. 

Our professional teams are ready to serve you with the best service and the best longest-life rubber rice roller.

 

Our production line uses the best machine in the rubber rice roller industry for the best consistent quality in every rice roller. 

Many customers have approved us for the most extended service life of the dehusking roller.

 

SportMan roller is superior compared to others in the worldwide market. Every customer enjoys the benefit of a long-lasting rubber rice roller from SportMan.

 

 

Sportman rubber rice roller is the number one brand that has the longest dehusking hour service. Confirm by many customers worldwide.

 

The excellent product came from good people. With our 4o years of production experience, our customers can rest assured of the perfect rubber rice roller from Sportman. 

 

We have our special polymer compound that resistant to paddy. Sportman polymer can dehusking nonstop for at least 120 Hrs. This proves that every laver of sportman rubber is efficient and gives the most benefit to the customer.

= Welcome to Detchai rubber, the manufacturer of sportman rubber rice rollers.

 

= Our factory is located just 3 hours from Bangkok by car, which is the highest area of rice mill.

 

= Here is our warehouse

 

= We have support from the Thailand Board of Investment.

 

= Our production line uses the best machine in the rubber rice roller industry for the best consistent quality in every rice roller.

 

= we have two internal Banbury mixers, which are the top mixing technology of rubber rice roller.

 

 

= Every mixing compound control by programming gives the longest service life rubber rice roller.

 

= our semi-auto production line gives sportman rubber rice roller a long life service in every unit.

 

= We have a capacity up to 1000 rubber rollers per day

 

= We have experience in manufacturing rubber rice rollers for more than 35 years.

 

= Thanks to the longest service life of sportman and our competitive price that keep customers repeat their orders. All customers become our long-term business partners.

 

= Our rubber rice roller approved by Thailand industrial Standard since 1989.

 

 

= Thai industrial Standard number 633-1988 is compatible with Japanese rice roller standard and American Standard Institute.

 Detchai rubber co., Ltd is a manufacturer of the paddy husking rubber roller. We are specialists in producing paddy dehusking for more than 40 years.

Started with the Thai government want us to make rubber ricer rollers that can replace imported rubber rice rollers, so the government give us BOI. Also to set the rubber rice roller standard we have to make our product to meet Thailand’s industrial standard, which is compatible with Japanese and American rice roller standards. (TIS.633-1988) So, we are the only manufacturer in Thailand that has Thailand’s industrial standard. 

Sportman rubber rice roller is the number 1 in the Thai market. This is because of the durability performance and economy. We have a capacity of 1000 units/day. 

We also export to many Asian and Latin countries. Such as Malaysia, Philippines, Myanmar, Bangladesh, Ecuador, and Korea. All customers keep repeating their orders. 

You can be sure that you will get only the best performance product from Detchai rubber.

Our production team is well-educated in their work.

We focus on the best in every working process.

Every compound and production process.

 

Besides, we have more than 40 years of production experience. These make us professional in polymer. 

Our professional teams are ready to serve you with the best service and the best longest-life rubber rice roller.

 

Our production line uses the best machine in the rubber rice roller industry for the best consistent quality in every rice roller. 

Many customers have approved us for the most extended service life of the dehusking roller.

 

SportMan roller is superior compared to others in the worldwide market. Every customer enjoys the benefit of a long-lasting rubber rice roller from SportMan.

 

 

Sportman rubber rice roller is the number one brand that has the longest dehusking hour service. Confirm by many customers worldwide.

 

The excellent product came from good people. With our 4o years of production experience, our customers can rest assured of the perfect rubber rice roller from Sportman. 

 

We have our special polymer compound that resistant to paddy. Sportman polymer can dehusking nonstop for at least 120 Hrs. This proves that every laver of sportman rubber is efficient and gives the most benefit to the customer.

= Welcome to Detchai rubber, the manufacturer of sportman rubber rice rollers.

 

= Our factory is located just 3 hours from Bangkok by car, which is the highest area of rice mill.

 

= Here is our warehouse

 

= We have support from the Thailand Board of Investment.

 

= Our production line uses the best machine in the rubber rice roller industry for the best consistent quality in every rice roller.

 

= we have two internal Banbury mixers, which are the top mixing technology of rubber rice roller.

 

 

= Every mixing compound control by programming gives the longest service life rubber rice roller.

 

= our semi-auto production line gives sportman rubber rice roller a long life service in every unit.

 

= We have a capacity up to 1000 rubber rollers per day

 

= We have experience in manufacturing rubber rice rollers for more than 35 years.

 

= Thanks to the longest service life of sportman and our competitive price that keep customers repeat their orders. All customers become our long-term business partners.

 

= Our rubber rice roller approved by Thailand industrial Standard since 1989.

 

= Thai industrial Standard number 633-1988 is compatible with Japanese rice roller standard and American Standard Institute.

 

Detchai rubber co., Ltd is a manufacturer of the paddy husking rubber roller. We are specialists in producing paddy dehusking for more than 40 years.

Started with the Thai government want us to make rubber ricer rollers that can replace imported rubber rice rollers, so the government give us BOI. Also to set the rubber rice roller standard we have to make our product to meet Thailand’s industrial standard, which is compatible with Japanese and American rice roller standards. (TIS.633-1988) So, we are the only manufacturer in Thailand that has Thailand’s industrial standard. 

Sportman rubber rice roller is the number 1 in the Thai market. This is because of the durability performance and economy. We have a capacity of 1000 units/day. 

We also export to many Asian and Latin countries. Such as Malaysia, Philippines, Myanmar, Bangladesh, Ecuador, and Korea. All customers keep repeating their orders. 

You can be sure that you will get only the best performance product from Detchai rubber.

Our production team is well-educated in their work.

We focus on the best in every working process.

Every compound and production process.

 

Besides, we have more than 40 years of production experience. These make us professional in polymer. 

Our professional teams are ready to serve you with the best service and the best longest-life rubber rice roller.

 

Our production line uses the best machine in the rubber rice roller industry for the best consistent quality in every rice roller. 

Many customers have approved us for the most extended service life of the dehusking roller.

 

SportMan roller is superior compared to others in the worldwide market. Every customer enjoys the benefit of a long-lasting rubber rice roller from SportMan.

 

 

Sportman rubber rice roller is the number one brand that has the longest dehusking hour service. Confirm by many customers worldwide.

 

The excellent product came from good people. With our 4o years of production experience, our customers can rest assured of the perfect rubber rice roller from Sportman. 

 

We have our special polymer compound that resistant to paddy. Sportman polymer can dehusking nonstop for at least 120 Hrs. This proves that every laver of sportman rubber is efficient and gives the most benefit to the customer.

= Welcome to Detchai rubber, the manufacturer of sportman rubber rice rollers.

 

= Our factory is located just 3 hours from Bangkok by car, which is the highest area of rice mill.

 

= Here is our warehouse

 

= We have support from the Thailand Board of Investment.

 

= Our production line uses the best machine in the rubber rice roller industry for the best consistent quality in every rice roller.

 

= we have two internal Banbury mixers, which are the top mixing technology of rubber rice roller.

 

 

= Every mixing compound control by programming gives the longest service life rubber rice roller.

 

= our semi-auto production line gives sportman rubber rice roller a long life service in every unit.

 

= We have a capacity up to 1000 rubber rollers per day

 

= We have experience in manufacturing rubber rice rollers for more than 35 years.

 

= Thanks to the longest service life of sportman and our competitive price that keep customers repeat their orders. All customers become our long-term business partners.

 

= Our rubber rice roller approved by Thailand industrial Standard since 1989.

 

= Thai industrial Standard number 633-1988 is compatible with Japanese rice roller standard and American Standard Institute.

 

Detchai rubber co., Ltd is a manufacturer of the paddy husking rubber roller. We are specialists in producing paddy dehusking for more than 40 years.

Started with the Thai government want us to make rubber ricer rollers that can replace imported rubber rice rollers, so the government give us BOI. Also to set the rubber rice roller standard we have to make our product to meet Thailand’s industrial standard, which is compatible with Japanese and American rice roller standards. (TIS.633-1988) So, we are the only manufacturer in Thailand that has Thailand’s industrial standard. 

Sportman rubber rice roller is the number 1 in the Thai market. This is because of the durability performance and economy. We have a capacity of 1000 units/day. 

We also export to many Asian and Latin countries. Such as Malaysia, Philippines, Myanmar, Bangladesh, Ecuador, and Korea. All customers keep repeating their orders. 

You can be sure that you will get only the best performance product from Detchai rubber.

Our production team is well-educated in their work.

We focus on the best in every working process.

Every compound and production process.

 

Besides, we have more than 40 years of production experience. These make us professional in polymer. 

Our professional teams are ready to serve you with the best service and the best longest-life rubber rice roller.

 

Our production line uses the best machine in the rubber rice roller industry for the best consistent quality in every rice roller. 

Many customers have approved us for the most extended service life of the dehusking roller.

 

SportMan roller is superior compared to others in the worldwide market. Every customer enjoys the benefit of a long-lasting rubber rice roller from SportMan.

 

 

Sportman rubber rice roller is the number one brand that has the longest dehusking hour service. Confirm by many customers worldwide.

 

The excellent product came from good people. With our 4o years of production experience, our customers can rest assured of the perfect rubber rice roller from Sportman. 

 

We have our special polymer compound that resistant to paddy. Sportman polymer can dehusking nonstop for at least 120 Hrs. This proves that every laver of sportman rubber is efficient and gives the most benefit to the customer.

= Welcome to Detchai rubber, the manufacturer of sportman rubber rice rollers.

 

= Our factory is located just 3 hours from Bangkok by car, which is the highest area of rice mill.

 

= Here is our warehouse

 

= We have support from the Thailand Board of Investment.

 

= Our production line uses the best machine in the rubber rice roller industry for the best consistent quality in every rice roller.

 

= we have two internal Banbury mixers, which are the top mixing technology of rubber rice roller.

 

 

= Every mixing compound control by programming gives the longest service life rubber rice roller.

 

= our semi-auto production line gives sportman rubber rice roller a long life service in every unit.

 

= We have a capacity up to 1000 rubber rollers per day

 

= We have experience in manufacturing rubber rice rollers for more than 35 years.

 

= Thanks to the longest service life of sportman and our competitive price that keep customers repeat their orders. All customers become our long-term business partners.

 

= Our rubber rice roller approved by Thailand industrial Standard since 1989.

 

= Thai industrial Standard number 633-1988 is compatible with Japanese rice roller standard and American Standard Institute.

 

Detchai rubber co., Ltd is a manufacturer of the paddy husking rubber roller. We are specialists in producing paddy dehusking for more than 40 years.

Started with the Thai government want us to make rubber ricer rollers that can replace imported rubber rice rollers, so the government give us BOI. Also to set the rubber rice roller standard we have to make our product to meet Thailand’s industrial standard, which is compatible with Japanese and American rice roller standards. (TIS.633-1988) So, we are the only manufacturer in Thailand that has Thailand’s industrial standard. 

Sportman rubber rice roller is the number 1 in the Thai market. This is because of the durability performance and economy. We have a capacity of 1000 units/day. 

We also export to many Asian and Latin countries. Such as Malaysia, Philippines, Myanmar, Bangladesh, Ecuador, and Korea. All customers keep repeating their orders. 

You can be sure that you will get only the best performance product from Detchai rubber.

Our production team is well-educated in their work.

We focus on the best in every working process.

Every compound and production process.

 

Besides, we have more than 40 years of production experience. These make us professional in polymer. 

Our professional teams are ready to serve you with the best service and the best longest-life rubber rice roller.

 

Our production line uses the best machine in the rubber rice roller industry for the best consistent quality in every rice roller. 

Many customers have approved us for the most extended service life of the dehusking roller.

 

SportMan roller is superior compared to others in the worldwide market. Every customer enjoys the benefit of a long-lasting rubber rice roller from SportMan.

 

 

Sportman rubber rice roller is the number one brand that has the longest dehusking hour service. Confirm by many customers worldwide.

 

The excellent product came from good people. With our 4o years of production experience, our customers can rest assured of the perfect rubber rice roller from Sportman. 

 

We have our special polymer compound that resistant to paddy. Sportman polymer can dehusking nonstop for at least 120 Hrs. This proves that every laver of sportman rubber is efficient and gives the most benefit to the customer.

= Welcome to Detchai rubber, the manufacturer of sportman rubber rice rollers.

 

= Our factory is located just 3 hours from Bangkok by car, which is the highest area of rice mill.

 

= Here is our warehouse

 

= We have support from the Thailand Board of Investment.

 

= Our production line uses the best machine in the rubber rice roller industry for the best consistent quality in every rice roller.

 

= we have two internal Banbury mixers, which are the top mixing technology of rubber rice roller.

 

 

= Every mixing compound control by programming gives the longest service life rubber rice roller.

 

= our semi-auto production line gives sportman rubber rice roller a long life service in every unit.

 

= We have a capacity up to 1000 rubber rollers per day

 

= We have experience in manufacturing rubber rice rollers for more than 35 years.

 

= Thanks to the longest service life of sportman and our competitive price that keep customers repeat their orders. All customers become our long-term business partners.

 

= Our rubber rice roller approved by Thailand industrial Standard since 1989.

 

= Thai industrial Standard number 633-1988 is compatible with Japanese rice roller standard and American Standard Institute.

 

 

 

 
 

Thailand’s No.1 rice rubber roller

Rice milling technology has been developed since 1975, SPORTMAN rice rubber roller has been chosen the most in Thailand and has become Thailand’s No.1 rice rubber roller.Rice milling technology has been developed since 1975, SPORTMAN rice rubber roller has ลูกยางสีข้าว been chosen the most in Thailand and has become Thailand’s No.1 rice rubber roller.Rice milling technology has been developed since 1975, SPORTMAN rice rubber roller has been chosen the most in Thailand and has become Thailand’s No.1 rice rubber roller.Rice milling technology has been developed since 1975, SPORTMAN rice rubber roller has been chosen the most in Thailand and has become Thailand’s No.1 rice rubber roller.Rice milling technology has been developed since 1975, SPORTMAN rice rubber roller has been chosen the most in Thailand and has become Thailand’s No.1 rice rubber roller.Rice milling technology has been developed since 1975, SPORTMAN rice rubber roller has been chosen the most in Thailand and has become Thailand’s No.1 rice rubber roller.Rice milling technology has been developed since 1975, SPORTMAN rice rubber roller has been ลูกยางสีข้าว chosen the most in Thailand and has become Thailand’s No.1 rice rubber roller.Rice milling technology has been developed since 1975, SPORTMAN rice rubber roller has been chosen the most in Thailand and has become Thailand’s No.1 rice rubber roller.Rice milling technology has been developed since 1975, SPORTMAN rice rubber roller has been chosen the most in Thailand and has become Thailand’s No.1 rice rubber roller.Rice milling technology has been developed since 1975, SPORTMAN rice rubber roller has been chosen the most in Thailand and has become Thailand’s No.1 rice rubber roller.Rice milling technology has been developed since 1975, SPORTMAN rice rubber roller has been chosen the most in Thailand and has become Thailand’s No.1 rice rubber roller.Rice milling technology has been developed since 1975, SPORTMAN rice rubber roller has been chosen the most in Thailand and has become Thailand’s No.1 rice rubber roller.Rice milling technology has been developed since 1975, SPORTMAN rice rubber roller has been chosen the most in Thailand and has become Thailand’s No.1 rice rubber roller.Rice milling technology has been developed since 1975, SPORTMAN rice rubber roller has been chosen the most in Thailand and has become Thailand’s No.1 rice rubber roller.Rice milling technology has been developed since 1975, SPORTMAN rice rubber roller has been chosen the most in Thailand and has become Thailand’s No.1 rice rubber roller.Rice milling technology has been developed since 1975, SPORTMAN rice rubber roller has been chosen the most in Thailand and has become Thailand’s No.1 rice rubber roller.Rice milling technology has been developed since 1975, SPORice milling technology has been developed since 1975, SPORTMAN rice rubber roller has been chosen the most in Thailand and has become Thailand’s No.1 rice rubber ลูกยางสีข้าว roller.Rice milling technology has been developed since 1975, SPORTMAN rice rubber roller has been chosen the most in Thailand and has become Thailand’s No.1 rice rubber roller.Rice milling technology has been developed since 1975, SPORTMAN rice rubber roller has been chosen the most in Thailand and has become Thailand’s No.1 rice rubber roller.Rice milling technology has been developed since 1975, SPORTMAN rice rubber roller has been chosen the most in Thailand and has become Thailand’s No.1 rice rubber roller.Rice milling technology has been developed since 1975, SPORTMAN rice rubber roller has been chosen the ลูกยางสีข้าว most in Thailand and has become Thailand’s No.1 rice rubber roller.Rice milling technology has been developed since 1975, SPORTMAN rice rubber roller ลูกยางสีข้าว has been chosen the most in Thailand and has become Thailand’s No.1 rice rubber roller.Rice milling technology has been developed since 1975, SPORTMAN rice rubber roller has been chosen the most in Thailand and has become Thailand’s No.1 rice rubber roller.Rice milling technology has been developed since 1975, SPORTMAN rice rubber roller has been chosen the most in Thailand and has become Thailand’s No.1 rice ลูกยางสีข้าว rubber roller.Rice milling technology has ลูกยางสีข้าว been developed since 1975, SPORTMAN rice rubber roller has been chosen the most in Thailand and has become Thailand’s No.1 rice rubber roller.Rice milling technology has been developed since 1975, SPORTMAN rice rubber roller has been chosen the most in Thailand and has become Thailand’s No.1 rice rubber roller.Rice milling technology has been developed since 1975, SPORTMAN rice rubber roller has been chosen the most in Thailand and has become Thailand’s No.1 rice rubber roller.Rice milling technology has been developed since 1975, SPORTMAN rice rubber roller has been chosen the most in Thailand and has become Thailand’s No.1 rice rubber roller.Rice milling technology has been developed since 1975, SPORTMAN rice rubber roller has been chosen the most in Thailand and has become Thailand’s No.1 rice rubber ลูกยางสีข้าว roller.Rice milling technology has ลูกยางสีข้าว been developed since 1975, SPORTMAN rice rubber roller has been chosen the most in ลูกยางสีข้าว Thailand and has become Thailand’s No.1 rice rubber roller.RTMAN riRice milling technology has been developed since 1975, SPORTMAN rice rubber roller has been chosen the most in Thailand and has become Thailand’s No.1 rice rubber roller.Rice milling technology has been developed since 1975, SPORTMAN rice rubber roller has been chosen the most in ลูกยางสีข้าว Thailand and has become Thailand’s No.1 rice rubber roller.Rice milling technology has been developed since 1975, SPORTMAN rice rubber roller has been chosen the most in Thailand and has become Thailand’s No.1 rice rubber roller.Rice milling technology has been developed since 1975, SPORTMAN rice rubber roller has been chosen the most in Thailand and has become Thailand’s No.1 rice rubber roller.Rice milling ลูกยางสีข้าว technology has been developed since 1975, SPORTMAN rice rubber roller has been chosen the most in Thailand and has become Thailand’s No.1 rice rubber roller ลูกยางสีข้าว .Rice milling technology has been developed since 1975, SPORTMAN rice rubber roller has been chosen the most in Thailand and has become Thailand’s No.1 rice rubber roller.Rice milling technology has been developed since 1975, SPORTMAN rice rubber roller has been chosen the most in Thailand and has become ลูกยางสีข้าว Thailand’s No.1 rice rubber roller.Rice milling technology has been developed since 1975, SPORTMAN rice rubber roller has been chosen the most in Thailand and has become Thailand’s No.1 rice rubber ลูกยางสีข้าว roller.Rice milling technology has been developed since 1975, ลูกยางสีข้าว SPORTMAN rice rubber roller has ลูกยางสีข้าว been chosen the most in Thailand and has become Thailand’s No.1 rice rubber roller.Rice milling technology has been developed ลูกยางสีข้าว since 1975, SPORTMAN rice rubber roller has been chosen the most in Thailand and has become Thailand’s No.1 rice rubber roller.Rice milling ลูกยางสีข้าว technology has been developed since 1975, SPORTMAN rice rubber ลูกยางสีข้าว roller has been chosen the most in Thailand and has become Thailand’s No.1 rice rubber roller.Rice milling technology has been developed since 1975, SPORTMAN rice rubber roller has been chosen the most in Thailand and has become Thailand’s No.1 rice rubber roller.Rice milling technology has been developed since 1975, SPORTMAN rice rubber roller has been chosen the most in Thailand and has become ลูกยางสีข้าว Thailand’s No.1 rice rubber roller.Rice milling technology has been developed since 1975, SPORTMAN rice rubber roller has been chosen the most in Thailand and has become ลูกยางสีข้าว Thailand’s No.1 rice rubber roller.ce rubber roller has been chosen the most in Thailand

=============================
เข้าชมมาตรฐานของเรา
เยี่ยมชมโรงงานของเรา
เรามีเเอดมินที่มีประสบการณ์ ที่พร้อมให้คำปรึกษากับคุณลูกค้า
☎️โทรสายตรงที่ 0957742000 ค่ะ
===============================
เว็บไซต์ของเรา
=========================
ช่องทางการสั่งซื้อเเบบเก็บเงินปลายทาง
=========================
📲 Youtube: bit.ly/3QhhN40