ลูกยางกระเทาะข้าวเปลือก,ยางขัดข้าว,ยางโรงสีขนาดเล็ก,ยางโรงสีขนาดใหญ่,ลูกยางสีข้าว,ลูกยางสีข้าว 10 นิ้ว,ลูกยางขัดข้าวเครื่องสีข้าว,ลูกยางขัดข้าวโรงสี

ภาคกลาง วันที่ 24 ตุลาคม จะวิ่งอยู่ในเส้นทาง

ภาคอีสาน วันที่ 25 ตุลาคม จะวิ่งอยู่ในเส้นทาง