รอบจัดส่งลูกยางสีข้าวสปอร์ตเเมนขอเเจ้งรอบจัดส่งสินค้า

เเจ้งรอบการจัดส่งลูกยางสีข้าว

รอบการจัดส่งสินค้าของลูกยางสีข้าว SPORTMAN
สำหรับภาคกลาง (วันที่ 24 ตุลาคม) สินค้าจะวิ่งผ่านเส้นทางต่าง ๆ ดังนี้

สำหรับภาคอีสาน (วันที่ 25 ตุลาคม) สินค้าจะวิ่งผ่านเส้นทางต่าง ๆ ดังนี้