เราคือผู้ผลิตลูกยางสีข้าวในประเทศที่ผ่านการรับรองมาตราฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย