Stock Ready ลูกยางสีข้าว พร้อมจัดส่งจากโรงงานสู่โรงสี

Stock Ready ลูกยางพร้อมสีข้าวจัดส่ง จากโรงงานสู่โรงสี

3333366454
33344
333
33

เครื่องหมายคุณภาพเเห่งชาติลูกยางสีข้าว

ตรวจสอบอนุมัติ โดย

▶️สมาคมโรงสีข้าวไทย
▶️สถาบันวิจัยข้าว
▶️สถาบันวิจัยยาง
▶️สภาอุตสาหกรรมเเห่งประเทศไทย
———————————————-
**สนับสนุนสินค้าไทย ภูมิใจไปด้วยกัน**
———————————————-
สามารถโทรสายตรงที่ 0957742000 ค่ะ
เว็บไซต์ของเรา https://www.rubberriceroller.com/